Mācīšana un mācīšanās pieaugušo izglītībā ir paredzēta, lai sniegtu ievadu mācīšanai un apmācībai dažādos kontekstos. Tas sniedz zināšanas un izpratni, kas skolotājiem vai pasniedzējiem nepieciešami tālākizglītības un apmācības vidē, ieskaitot skolotāju vai pasniedzēju lomas un pienākumus, sesiju plānošanu un izpildi, novērtēšanas metodes un lietvedību.
Help with Search courses