Vienmēr ir svarīgi, lai būtu skaidrs priekšstats par finanšu plāniem - gan ienākumiem, gan izdevumiem. Finanšu noteikumos ir teikts, ka "Departamentiem ir jāsaglabā izdevumi pieejamo resursu robežās. Patiesībā tas nozīmē, ka izdevumiem nevajadzētu pārsniegt ienākumus (vai piešķirto budžetu). Tas arī ir saistīts ar prasību, ka vidējā termiņā kopējie plānotie izdevumi Ideālā gadījumā ienākumi un izdevumi būtu jāsaskaņo savā starpā tajā pašā finanšu gadā, taču laika atšķirību dēļ tas ne vienmēr ir iespējams.
Help with Search courses