Finanšu plānošanas un vadības modulis ir izstrādāts, lai sniegtu ievadu finanšu plānošanas pamatjēdzieniem un visaptverošu attieksmi pret personīgo finanšu principiem, integrējot gan teoriju, gan praksi.

Tas sniedz pieaugušo skolotājiem pamatzināšanas un izpratni par savstarpēji saistītajām attiecībām starp dažādiem komponentiem, kas ietver personīgo finanšu plānošanu un pārvaldību, kā arī praktiskus instrumentus personīgo finanšu pārvaldībai.

Tas tiek panākts, padziļināti analizējot dažādus vispārīgus finanšu plānošanas un pārvaldības rīkus, iekļaujot personīgā un mājsaimniecības budžeta, ienākumu un izdevumu raksturīgos elementus līdz personiskās finanšu plānošanas metodēm un posmiem.

Šis modulis ļauj pieaugušo skolotājiem attīstīt lielāku personisko "finansiālo spēju" kā indivīdu un savukārt dos viņiem iespēju pilnā apjomā nodrošināt augstas kvalitātes apmācību par finanšu plānošanu un vadību pieaugušajiem izglītojamajiem.

Help with Search courses