Patērētāju tiesību un pienākumu modulis ir veidots, lai veicinātu izpratni par ES un valstu tiesību aktiem par patērētāju tiesībām un pienākumiem, lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi no patērētāja un pārdevēja puses. Tas sniedz zināšanas par izpratni par patērētāja tiesībām un pienākumiem saistībā ar preču iegādi un samaksu par dažādiem pakalpojumiem, problēmu risināšanas procesu, ja tiek iegādāta nepietiekama prece vai Serviss vai ir kādas personas parādu problēmas.

Šis modulis ļauj pieaugušo pedagogiem attīstīt plašākas personiskās zināšanas par patērētāja tiesībām un pienākumiem kā indivīdiem un ļaus viņiem nodrošināt augstas kvalitātes apmācību pieaugušajiem izglītojamajiem.

Help with Search courses